Projektowanie, adaptacja projektów typowych

Naszą ofertę uzupełniliśmy o usługi projektowania w zakresie adaptacji projektów typowych, przygotowanie projektów zagospodarowania terenu, przygotowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę.